Dienst 3 oktober 2021

Geplaatst op 01 okt 2021

Liturgie zondag 3 oktober 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Els Visser, Alblasserdam
Liturgische kleur: groen

Orgelspel: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend – G. Böhm 1661-1737 (3 variaties, lied 209)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 216: 1, 2 en 3 (‘Dit is een morgen’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Drempelgebed

Smeekgebed

Zingen: Glorialied 103c: 1 en 3 (‘Loof de koning heel mijn wezen’)

Bijbellezingen: 1e Lezing uit het Oude Testament: Jona 2 vers 11, Jona hoofdstuk 3 geheel en van hoofdstuk 4: 1 en 2.

Zingen: Lied 130c (‘Uit de diepten’) (Psalmen voor Nu)

2e Lezing: Johannes 8: 1 – 11

Zingen: Lied 804: 1 en 2 (‘De Heer heeft naar mij omgezien’)

Overweging

Muzikaal moment: Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit – J.S. Bach 1685-1750

Zingen: Lied 858: 1, 2 en 3

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 425 (‘Vervuld van uw zegen’)

Zegen

Amen (gezongen)

Orgelspel: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend – G. Böhm 1661-1737 (slotvariatie)