Dienst 3 maart 2024

Geplaatst op 01 mrt 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk
Derde zondag van de Veertigdagentijd 3 maart 2024

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema: ‘Lichter’
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Andante con moto – F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 100: alle vier verzen (‘Juich Gode toe, bazuin en zing’)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)
Veertigdagentijd project ‘Wat goed dat jij er bent’.

3e zondag Veertigdagentijd 3 maart 2024
Thema: ‘Een heilige plaats’
Projectlied: ‘Veertig dagen duurt de reis’ (melodie Lied 539 uit het liedboek)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië): Zingen: Lied 561: alle vijf verzen (‘O liefde die verborgen zijt’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Johannes 2: 13-22

Zingen: Lied 533:1, 4, 5 en 6 (‘Daar komt een man uit Nazareth’)

Overweging. Thema: ‘Lichter’
Johannes 2:19 Jezus antwoordde hun:
‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’
1. De mogelijkheden om geestelijk te groeien
2. De verbinding tussen je godsdienst en je echte leven
3. Als er ruimte komt, kan liefde ontstaan.
4. De mogelijkheid van opstaan in een hervonden lichamelijkheid

Muzikaal moment: Andante religioso – F. Mendelssohn-Bartholdy

Zingen: Lied 600: alle vijf verzen (‘Licht, ontloken aan het donker’)

Overlijdensbericht: Leentje Adriana (Leny) Sterrenburg – Zeiderveld

De gedachteniskaars wordt met het licht van de Paaskaars aangestoken door de
ouderling van dienst.

Moge haar gedachtenis ons tot zegen zijn.

Een klein moment stilte.

Zingen: Lied 961 (2x) ‘Niemand leeft voor zichzelf’

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 601: alle drie verzen (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’)

Zegen,
A: ‘Amen’ (gezongen)