Dienst 3 juli 2022

Geplaatst op 02 jul 2022

Liturgie voor de dienst op 3 juli 2022.

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk
——————————————————————————————————————–

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

• Welkomstwoord door de ouderling van dienst:

• Bemoediging en groet

• Zingen: Lied 195 (Klein Gloria)

• Drempelgebed

• Zingen: Psalm 84: 3

• Moment voor de kinderen

• Kyriëgebed

• Zingen: Lied 311 (A: vrouwen, B: mannen, A+B: allen)

• Gebed

• Eerste lezing: Galaten 6: 1-10. 14-18 NBV21

• Zingen: Lied 686

• Tweede lezing: Lukas 10: 1-20 NBV21

• Zingen: Lied 819

• Verkondiging – Thema: Leven tussen afscheid en toekomst!

• Zingen: Lied 965

• Gebed

• Mededelingen door de ouderling van dienst

• Zingen: Lied 416

• Zegen

A: Amen, amen, amen (gezongen)