Dienst 3 januari 2021

Geplaatst op 31 dec 2020

Liturgie zondag 3 januari 2021 herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Els Visser, Alblasserdam
Liturgische kleur: wit

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en live uitgezonden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied 216: alle 3 verzen (‘Dit is een morgen’)

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Lied 8a: 1, 2, 3 en 4 (‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam..’)

Smeekgebed

Zingen: Glorialied 468: alle 4 verzen (‘Prijs de Heer die herders prijzen’)

Bijbellezingen door de lector gelezen:
1e Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 60: 1 – 6
2e Lezing uit het evangelie volgens Mattheüs, hoofdstuk 2: 1 – 12

Zingen: Lied 496: 1 en 3 (‘Een ster ging op uit Israël’)

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 488: alle 5 verzen (‘In den beginne was het woord’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Slotlied 500: 1, 2 en 5 (‘Uit uw verborgenheid’)

Zegen

Amen, amen, amen (gezongen door koorleden)

Orgelspel