Dienst 29 mei 2022

Geplaatst op 28 mei 2022

Gezamenlijke dienst in de ontmoetingskerk

Voorganger: Ds. mw. C. Flier
Organist: Niels de Klerk
Ouderling van dienst: Mevrouw H.E. Quirijns
Kindernevendienst: Groep 1 en 2 in zaal 3, groep 3 t/m 5 in zaal 2 en groep 6 t/m 8 in de Skybox.
Datum/tijd: zondag, 29 mei, 2022 – 10:00

Orgelspel

Welkom

Lied 27: 1

Bemoediging en groet

Lied 27: 4

Gebed om ontferming

Glorialied 103c: 1 en 2

Met de kinderen en kinderlied (via beamer)

Gebed om de Heilige Geest

Lezing uit Psalm 31: 1-9

Lied 886

Lezing uit Johannes 14: 15-21

Lied 695

Verkondiging

Lied 974: 1, 2 en 5

Gebeden, afgesloten met Lied 369b

Mededeling over collecte

Slotlied 903: 1 en 6

Zegen, afgesloten met lied 431b