Dienst 29 augustus 2021

Geplaatst op 27 aug 2021

Liturgie zondag 29 augustus 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Lichaam van levenslust’

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 971: 1 en 3 (‘Zing een nieuw lied voor God de Here’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen (door leiding zondagsschool)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’ (gezongen door de zangers)

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed

Loflied (Gloria): Lied 973 alle vier verzen (‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’)

Bijbellezing: Johannes 6: 60 – 71

Zingen: Lied 531 alle drie verzen (‘Jezus die langs het water liep’)

Overweging: Thema: ‘Lichaam van levenslust’

Johannes 6:60 ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’
1. Afhaken van het lichaam
2. Levenslust van het lichaam
3. Levenslust ontvangen en geven
4. Verbinding met het lichaam van Christus waar het brood van levenslust te vinden is

Muzikaal moment

Zingen: Lied 390 alle vijf verzen (‘Het brood in de aarde gevonden’)

Overlijdensbericht: De heer Herman Schellingerhout.
(De gedachteniskaars wordt aangestoken door de ouderling van dienst)

Zingen: Psalm 91a: vers 1 (‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed gezongen (369b)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 969 alle vier verzen (‘In Christus is noch west noch oost’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:

De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen

Orgelspel