Dienst 28 november 2021

Geplaatst op 25 nov 2021

Liturgie 1e zondag van de Advent, 28 november 2021
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit (vanwege avondmaalsviering)
Thema: ‘Voorbereiden’
Adventsproject: ‘Het plakboek van Lucas’
———————————————————————————————————–
Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken 1e adventskaars met de daarbij behorende tekst

Aanvangslied: Lied 461 alle vier korte verzen (‘Wij wachten op de koning’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Drempelgebed

Smeekgebed (Kyrie) samen gezongen: Lied 463 alle acht korte verzen (‘Licht in onze ogen’)

Bijbellezing: Lucas 1: 5 – 25

Zingen: Lied 464:1, 2 en 3 (‘Een engel spreekt een priester aan’)

Overweging: Thema: ‘Voorbereiden’

1. Wachten, verwachten, voorbereiden
2. Avondmaalsviering ter voorbereiding
3. De kwaliteit van onze ervaring ligt aan onze voorbereiding.
4. Een goede voorbereiding gewenst!

Muzikaal moment

Zingen: Lied 439:1, 2 en 3 (‘Verwacht de komst des Heren’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Brood en wijn worden door de voorganger en door de deelnemers (thuis achter de scherm)
in gereedheid gebracht.

Daar tijdens wordt gezongen:
Lied 386 alle drie verzen (‘Vier met alles wat in je is’)

Tafelgebed

Zingen wij: Lied 405:1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Zingen: Lied 442 allebei verzen (‘Op U, mijn Heiland blijf ik hopen’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God

Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel