Dienst 28 februari 2021

Geplaatst op 27 feb 2021

Orde van dienst herv. gemeente Sleeuwijk
2e zondag van de Veertigdagentijd 28 februari 2021

Voorganger: ds. Frank Leever, Houten
Liturgische kleur: paars
Veertigdagentijd project zondagsschool, thema: ‘Levensweg’
Paasproject van Kerk in Actie, thema: ‘Ik ben er voor jou’

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en zonder zangers en wordt
live uitgezonden. Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel: Fantasia in C-kl. (J.S. Bach 1685-1750)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 25: 2 en 10

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen:
Veertigdagentijd project met als thema ‘Levensweg” door de leiding van de zondagsschool.

Drempelgebed: gesproken Lied 298

Smeekgebed

1e Bijbellezing: Exodus 24: 12 – 18

Lied 33: 2

2e Bijbellezing: 2 Petrus 1: 16 – 19

Lied 33: 7

3e Bijbellezing: Matteüs 17: 1 – 13

Lied 33: 8

Overweging over Matteüs 17: 2
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,
zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.

Muzikaal moment: Adagio (J.S. Bach, uit Concerto naar A. Vivaldi)

Lied 561: 1 t/m 5

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 575: 1, 4 en 6

Zegen

Orgelspel: Prelude in C-gr. (J.S. Bach)