Dienst 28 augustus 2022

Geplaatst op 26 aug 2022

Liturgie zondag 28 augustus 2022

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema ‘Ommekeer’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 146: 1, 4 en 5 (‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’)

Moment voor de kinderen

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 981: 1, 2, 4 en 5 (‘Zolang er mensen zijn op aarde’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Lucas 14: 1-14

Zingen: Lied 990: 1, 3 en 6 (‘De laatsten worden de eersten’)

Overweging: Thema ‘Ommekeer’
Lucas 14:11 ‘Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden;
en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.’
1. De omgekeerde waarheid in reactie op de vergissing
2. Wat maakt ons gelukkig?
3. De omkering van de gebruikelijke sociale machtsverhoudingen maakt ons gelukkig.

Muzikaal moment

Zingen: Lied 149: 1 en 3 (‘Halleluja! Laat opgetogen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 1009: alle drie verzen (‘O lieve Heer, geef vrede’)

Zegen, gaan we met de zegen van God.
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

A: Amen, amen, amen (gezongen)