Dienst 28 april 2024

Geplaatst op 26 apr 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk, zondag 28 april 2024 om 10.00 uur.

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Vruchtbaar leven’.
——————————————————————————————————-
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 4 (‘Gods goedheid houdt ons staande’)

Moment voor de kinderen
Kinderlied: Lied 923: alle drie verzen (‘Wil je wel geloven’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië) en
Glorialied: Lied 625:1 en 3 (‘Groen ontluikt de aarde’)

Gebed bij de bijbellezingen

Lezen: Johannes 15: 1-8

Zingen: Lied 656: alle drie verzen (‘Ik ben de wijnstok’)

Lezen: Johannes 15: 9-17

Zingen: Lied 518: 1 en 3 (‘Hoe helder staat de morgenster’)

Overdenking: Thema: ‘Vruchtbaar leven’
Johannes 15:5 ‘Als iemand in mij blijft en ik in haar, zal zij veel vrucht dragen.’
1. Samen een geheel waar je blij van wordt
2. De uitdagende band van de liefde is te beïnvloeden maar niet te beheren.
3. Samen een vruchtbaar leven in de verbinding van de liefde

Muzikaal moment

Zingen: Lied 970: 1, 2 en 5 (‘Vlammen zijn er vele’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 653: 1 en 5 (‘U kennen, uit en tot U leven’)

Zegen,
A: ‘Amen’(gezongen)

Zingen: Lied 708: 1 en 6 (‘Het Wilhelmus’)

Orgelspel