Dienst 27 juni 2021

Geplaatst op 25 jun 2021

Liturgie zondag 27 juni 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk
Overstapdienst: Luuk Vos
‘Wat heb je nodig?’

Voorganger: ds. Adrian Blom
Ouderling van dienst: Martin Boot
Diaken: Rosalie Herkelman
Lector: Joke van der Beek
Orgel: Henk van Andel
Zang: Gijsbert en Joke van der Beek / Nel Schaddelee en Marjel Vos

Orgelspel: Wij moeten Gode zingen (variaties) – W. Vogel (lied 713)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 287:1, 2, 3 en 5 (‘Rond het licht dat leven doet’)

Bemoediging en Groet

Kyriegebed (als drempelgebed) door leiding

Glorialied: 154b (‘Heel de schepping, prijs de Heer’)

Met en voor de kinderen: ‘Meneer Andersnog’ (KOZ blz. 22) door leiding

Zingen: Lied 218 alle vijf verzen (‘Dank U voor deze nieuwe morgen’)

Schriftlezing: Johannes 4: 43 – 52 (uit KOZ blz. 23) door de lector

Zingen: Lied 221 alle drie verzen (‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’)

Overdenking: ‘Wat heb je nodig?’
Johannes 4:50 ‘Ga maar naar huis. Je zoon leeft.’
1. Het is ons specialisme om de vraag te stellen: ‘Wat heb je nodig?’
2. Is er nog toekomst en leven in de volgende levensfase … ?
3. God geeft ons uiteindelijk alles wat we nodig hebben.

Orgelspel: Nun freut euch lieben Christen g’mein – J.S. Bach (tekst lied 654, melodie lied 748)

Zingen: Psalm 139:1 en 2 (‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’)

Overstap … en nu verder … . Maar wat heb je nodig?
Luuk stapt over

Filmpje

Inleiding

Aansteken doopkaars

Tekst door ouders

Zegen

Uitreiken van het afscheidscadeau

Uitnodiging JJK

Zingen: Zegenlied – ‘Ik ben’

Gebed

Stilgebed

Het Onze Vader-gebed gezongen (369b)

Zingen: ‘Ga nu maar’

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Wij moeten Gode zingen (finale) – W. Vogel