Dienst 27 februari 2022

Geplaatst op 25 feb 2022

Liturgie zondag 27 februari 2022

Voorganger: ds. J. Woltinge, Amersfoort
Liturgische kleur: groen
———————————————————————————————————————–

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 91 a (Wie in de schaduw Gods mag wonen)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Smeekgebed

Zingen: Lied 833: (Neem mij aan zoals ik ben)

Gebed bij de Schriften
uitmondend in Lied 333 (Kom Geest van God….)

Bijbellezingen: 1 KorinthiĆ«rs 1 vers 17 – 25

Zingen: Lied 1001 (De wijze woorden en het groot vertoon)

Lucas 7: vers 1 – 10 en 16

Zingen: Lied 840 (Lieve Heer, Gij zegt kom)

Overweging

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 863 (Nu laat ons God de Here)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
afgewisseld met Lied 368 c (Doe lichten over ons)

Onzevader, gezongen Lied 369 b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 423 (Nu wij uiteen gaan)

Zegen

Amen (gezongen)

Orgelspel