Dienst 26 september 2021

Geplaatst op 24 sep 2021

Liturgie zondag 26 september 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Ole van Dongen, Amsterdam
Liturgische kleur: groen

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 121

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Drempelgebed

Gezongen Smeekgebed + Glorialied: 299 j

Bijbellezingen: 1e Bijbellezing: Numeri 11: 24=29

Zingen: Psalm 19: 3, 4 en 5

2e Bijbellezing : Marcus 9: 38-50

Zingen: Lied 339b

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 974: 1, 2 en 5

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed gezongen: Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Mededeling van de kerkenraad

Slotlied: Lied 1014

Zegen

Amen (gezongen)

Orgelspel