Dienst 26 november 2023

Geplaatst op 23 nov 2023

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk 26 november 2023.
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema ‘Treuren en Troost’

Orgel: Henny Blom
Dwarsfluit: Marja van Heelsum – Faber
——————————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 139:1, 2 en 4 (‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’)

Moment voor de kinderen: (door de leiding van de zondagsschool)

Kinderlied: Lied 935: alle drie verzen (Je hoeft niet bang te zijn)

Smeekgebed (Kyrië):
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ op de melodie door de organist aangegeven: Lied 367b

Glorialied: Psalm 91a: alle drie verzen (‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’)

Gebed voor de opening van de bijbel: Naar: De mensen van voorbij (A. Nahon)

Bijbellezing: Matteüs 5: 1-12

Zingen: Lied 731: alle drie verzen (‘Vergeet niet hoe wij heten’)

Overweging. Thema: ‘Treuren en Troost’
Matteüs 5:4 ‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.’
1. Treuren
2. Troost

Muzikaal moment: Adagio uit de sonate in g klein van J.S. Bach

Zingen: Lied 807: 1, 2 en 5 (‘Een mens te zijn op aarde’)

Tijdens het naspel van dit lied komen de kinderen van de zondagschool weer in de kerk.

Gedachtenis van hen die ons zijn voorgegaan:

Muzikaal moment: Siciliano van J. S. Bach

Inleidende woorden

Zingen: Lied 730: 1 (‘Heer, herinner u de namen’)

Om ons vertrouwen tot uitdrukking te brengen, ontsteken wij voor hen
die ons dit jaar zijn ontvallen, een licht aan de paaskaars.

Wij noemen de namen van hen die ons zijn voorgegaan

Orgel en dwarsfluit spelen daarbij:
Adagio en Rondeau Grazioso uit sonate nr 3 in e klein van Blavet

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 608 alle drie verzen (‘De steppe zal bloeien’)

Zegen,
Allen: ‘Amen’ (gezongen)

Muziek: orgel en dwarsfluit: Bach