Dienst 26 juni 2022

Geplaatst op 24 jun 2022

Liturgie Overstapdienst 26 juni 2022

Thema: ‘Op weg’
Voorganger: Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Zonne der gerechtigheid (lied 967, koraal en 2 variaties) – G. Kok

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 806 alle drie verzen (‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied. ‘Eigen wegen’, melodie lied 791 (NZV tekst Margreet Spoelstra)

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Opwekking 42 (‘Ik Stel mijn vertrouwen’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Lucas 9: 51 – 62

Zingen: Lied 935: alle drie verzen (‘Je hoeft niet bang te zijn’)

Overweging

Muzikaal moment: Allegro (uit: Sonate III) – C. Ph. E. Bach

Zingen: Lied: 802:1, 4, 5 en 6 (‘Door de wereld gaat een woord’)

De jongere kinderen komen weer terug in de kerkzaal.

Overstap … Op Weg (Thijs Bakker en Lieke van Strien)

Filmpje (door Jacco)

Inleiding door ds. Adrian Blom

Aansteken doopkaarsen (door Marjel)

Lezen: Tekst door de ouders (Paulien)

Overstap: (leiding zondagschool)
Een spel met deelname van de kerkgangers

Uitreiking afscheidscadeaus (leiding zondagschool)

Uitnodiging JJK (Marjolein)

Zegenlied: Lied 416: alle vier verzen (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’)

Gebeden

Stilgebed

Het Onze Vader zingend: Lied 1006

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 423: alle drie verzen (‘Nu wij uiteengaan’)

Zegen

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Trumpet voluntary – Th. S Dupuis