Dienst 26 december

Geplaatst op 24 dec 2021

Liturgie gezamenlijke dienst zondag 26 december 2021

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Opstaan, en ingesloten worden als geliefden van God’
________________________________________________________________
Deze dienst wordt live uitgezonden, zonder bezoekers. Aanvang 10.00 uur.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 494, alle drie verzen (‘Vanwaar zijt Gij gekomen’)

Bemoediging en groet

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed

Loflied (Gloria): 495 alle vier verzen (‘Toen midden in de wintertijd’)

Bijbellezing: Lucas 2: 22 – 40

Zingen: Lied 159a: allebei verzen (‘Nu is het woord gezegd’)

Overweging: Thema: ‘Opstaan, en ingesloten worden als geliefden van God’

1. Wie we zijn en wat we doen
2. De hemel en de herkenning van de aanwezigheid van God
3. Insluiting of uitsluiting
4. Opstaan en ingesloten worden als geliefden van God

Muzikaal moment

Zingen: Lied 159b: alle drie verzen (‘Nu laat Gij, Heer, mij gaan’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 487: alle drie verzen (‘Eer zij God in onze dagen’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel