Dienst 25 september 2022

Geplaatst op 23 sep 2022

Liturgie zondag 25 september 2022

Voorganger: ds. P. van Veen, Harderwijk
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (4 variaties) – G. Böhm 1661-1737

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 121: 1 en 2 (‘Ik sla mijn ogen op en zie’)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 648 (‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’)

Gebed

Zingen: Lied 314 (‘Here Jezus, om uw woord’)

Eerste lezing: Amos 6: 1-10, NBV21

Zingen: Lied 992 (‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’)

Tweede lezing: 1 Timoteüs 6: 11b-19, NBV21

Zingen: Lied 843 (‘Wat te kiezen, leven, dood’)

Derde lezing: Lukas 16: 19-31, NBV21

Zingen: Lied 797: 1 t/m 4 (‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig’)

Verkondiging – Thema: Ongemakkelijk

Zingen: Lied 797: 5 t/m 8 (‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig’)

Gebed + gezongen Onze Vader Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 422 (‘Laat de woorden’)

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (2 variaties) – G. Böhm 1661-1737