Dienst 25 juni 2023

Geplaatst op 23 jun 2023

Liturgie zondag 25 juni 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Moed’
—————————————————————————————————————————-
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 641:1, 2 en 3 (‘Jezus leeft en ik met Hem’)

Moment voor de kinderen (door Yolanda Hak)

Kinderlied: Lied 935 alle drie verzen (‘Je hoeft niet bang te zijn’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ op de melodie door de organist aangegeven: Lied 367b

Glorialied: Psalm 146c: 5 en 6 (‘O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden’)

Gebed bij de bijbellezing

Bijbellezing: Matteüs 10: 16-33

Zingen: Lied 965: alle drie verzen (‘Heer, stuur zelf het schip der kerk’)

Overdenking: Thema: ‘Moed’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 647:1, 2 en 3 (‘Voor mensen die naamloos’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 1014: 1, 2 en 5 (‘Geef vrede door van hand tot hand’)

Zegen,
A: ‘Amen’(gezongen)

Orgelspel