Dienst 25 december

Geplaatst op 24 dec 2021

Liturgie Kerstviering 25 december 2021

Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Geboorte’

Voorganger: ds. Adrian Blom
Ouderling van dienst: Nel van Dalen
Lector: Joke van der Beek
Orgel: Henk van Andel
Trompet: Joost Pot
Trompetbegeleiding projectlied: Ralph Heuvelmans
Zang: Gijsbert en Joke van der Beek, Nel van Dalen, Geertje Udo
Solozang: Ria van Andel
—————————————————————————————————————–

Orgel en trompet: ‘Once in royal Davids city’ en ‘Komt allen tezamen’.

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken adventskaarsen en lezen gedichtje

Aanvangslied: 467c (‘Een kind is ons geboren’)
en Psalm 98:1 en 3 (‘Zing een nieuw lied voor God de Here’)
en Lied 467c (‘Een kind is ons geboren’)

Bemoediging en groet

Advents- en kerstproject ‘Het plakboek van Lucas’

Projectlied ‘Wij bidden om verhalen’ (door de zangers)

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed

Loflied (Gloria) Lied 506: alle vier verzen (‘Wij trekken in een lange stoet’)

Bijbellezing: Lucas 2: 1 – 21

Zingen: Lied 483: alle drie verzen (‘Stille nacht, heilige nacht’)

Overweging: Thema: ‘Geboorte’
1. De sfeer van spanning en ontlading
2. De geboorte van geheel de wereld

(halverwege de overweging) Lied 479: alle vier verzen (‘Een lied weerklinkt in deze nacht’)

3. De beste beelden van de bevalling
4. De lucht van ons allen, in geheel de wereld, is de Geest van God.

Muzikaal moment orgel en trompet: Gèsu Bambino – Pietro A. Yon (arr. St. DeLasare)

Zingen: Lied 489: alle drie verzen (‘Komt ons in diepe nacht ter ore’

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed gezongen: Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: ‘Ere zij God’ (traditionele melodie)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: ‘Quand Jésus naquit à Noël’ – C. Balbastre