Dienst 24 juli 2022

Geplaatst op 22 jul 2022

Liturgie gezamenlijke dienst PKN-kerken Sleeuwijk in de herv. kerk,
Zondag 24 juli 2022

Voorganger: ds. Ad Alblas, Oegstgeest
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Adagio e mesto – C. Ph. E. Bach

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

– Welkomstwoord door de ouderling van dienst

– Bemoediging en groet

– Drempelgebed door de ouderling van dienst

– Aanvangslied: Psalm 65: 1, 2 en 5

In verband met vakantietijd is er nu geen moment voor de kinderen in de kerkzaal.
De kinderen gaan gelijk voor de dienst naar de zondagsschool.

– Smeekgebed (Kyrië)

– Glorialied: Lied 906: 5, 6 en 7

– Gebed voor de opening van de bijbel

– Inleiding op de lezingen (de lezingen worden gelezen door de lector)

– Toralezing: Exodus 33: 12-17

-Zingen Lied 416: 1 en 2

-Evangelielezing: Lucas 11: 1-13

-Zingen Lied 995

– Overweging: Thema: ‘Rust’

Muzikaal moment: Trio – J. Rheinberger

– Zingen: Lied 686

– Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed

– Mededelingen door de ouderling van dienst

– Slotlied: Lied 416: 3 en 4

– Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Allegro – C. Ph. E. Bach