Dienst 24 december 2023, 4e zondag van de Advent

Geplaatst op 21 dec 2023

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk. 4e zondag van de Advent, 24 december 2023.

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema ‘Het begint’

Organist: Henk van Andel
————————————————————————————————————————-
Orgelspel: Veni, veni Emmanuel – H. Andriessen (1892-1981)

 

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken adventskaars en lezen gedichtje

Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 157a: alle vier verzen (‘Mijn ziel maakt groot de Heer’)

Moment voor de kinderen
Adventsproject ‘Weet jij hoe laat het is?’

Kinderlied

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië) (gezongen): Lied 579:1 en 2 (‘Niets droeg hem meer’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Lucas 1: 26-38

Zingen: Lied 473: alle drie verzen (‘Er is een roos ontloken’)

Overweging. Thema ‘Het begint’
1. Even terug naar Maria en Gabriël
2. De tegenstelling tussen ons verlangen en de weerbarstigheid van de harde werkelijkheid
3. Wij zijn door God verwekt om in vreugde en vrijheid te leven.

Muzikaal moment: Meine Seele erhebt den Herren  – J. S. Bach (1685-1750)
(Lofzang van Maria)

Zingen: Lied 442: allebei verzen (‘Op U mijn Heiland, blijf ik hopen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 444: alle vijf verzen (‘Nu daagt het in het oosten’)

Zegen

Allen: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel: Noël suisse – Cl. Balbastre (1724-1799)
(Variaties over Zwitsers kerstlied)