Dienst 23 juni 2024

Geplaatst op 21 jun 2024

Gezamenlijke dienst in de ontmoetingskerk

Liturgie

Thema: Waag het eens!!!

Orgelspel
Binnenkomst
Stilte
Woord van welkom
Lied 100: 1 en 2
Bemoediging
V: Onze hulp in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: de betrouwbare Nabije
G: genade en vrede zij ons
V: van de Vader, door de Zoon, in de Heilige Geest
G: Amen
Lied 100: 3
Bericht uit de wereld
Lied 1003: 1 en 2
Lied 100: 4
Moment met de kinderen
Lezing: Marcus 6: 45-52
Lied 917: 5 en 6
Overweging. De overweging is verdeeld in een aantal gedeelten, steeds afgesloten met lied 854
Lied 935
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Gebeden
Aankondiging collecten
Overstap
Lied 354: 5
Lied (Melodie: Wat de toekomst brengen moge)
In een land van nu en later
doen wij nu een stapje terug.
Maar we zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in je rug.
Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg, in licht en donker,
draagt Gods zegen jou en mij
Lied (Melodie: lied 650)
God heeft zijn naam gezegd
Ik zal er zijn voor jou
Hij gaat met je op weg
Hij blijft je eeuwig trouw
Lied 871
Heenzending en zegen
Lied 431b
Orgelspel