Dienst 23 juli 2023

Geplaatst op 20 jul 2023

Liturgie gezamenlijke dienst beide PKN-kerken in de herv. kerk,
zondag 23 juli 2023

Voorganger: ds. M.F. Meeder- van Hof, Leerdam
Liturgische kleur: groen
———————————————————————————————————————-
Orgelspel: Koraalvoorspel: Vater unser im Himmelreich BWV 683a – J.S. Bach

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 216

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 975: 1, 2 en 3

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Schriftlezing: Markus 1: 29-39

Zingen: Lied 837: 1, 3 en 4

2e Schriftlezing: Mattheüs 6: 5-8

Zingen: Lied 62: 1, 4 en 5

Overdenking

Muzikaal moment: Koraalvoorspel: Vater unser im Himmelreich BWV 737 – J.S. Bach

Zingen: Lied 868

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Zingen het Onze Vader Lied 1006

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Presto (uit: Concerto naar Vivaldi) BWV 592 – J.S. Bach