Dienst 23 augustus 2020

Geplaatst op 22 aug 2020

Voorganger: Ds. L.J. Oosterom

Organist: Niels de Klerk

Ouderling van dienst: Jan Los

Bestemming collecte: De eerste collecte is bestemd voor de DIACONIE en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD.

Koster: Cockie Slagmolen-Morée.

Korte informatie:
Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk in de Ontmoetingskerk.

Datum/tijd: zondag, 23 augustus, 2020 – 10:00

De kerkdienst kunt u hier terugzien

ORDE VAN DIENST

Gezamenlijke kerkdienst met Hervormd Sleeuwijk, aanvang 10.00 uur

Voorganger: ds. L.J. Oosterom

Organist: Niels de Klerk

Zang: Anette, Tine, Frank en Bas

 • Orgelspel over psalm 138
 • Welkom en korte inleiding op de dienst
 • Bemoediging en groet
 • Openingsgebed
 • Zang: 304 ‘Zing van de Vader’
 • Moment voor de kinderen
 • Lezing: Matteüs 16:21-27
 • Lied: 843 ‘Wat te kiezen’
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Gebeden, afgesloten met het gezongen onze vader: 369b
 • Uitleg over de collecte
 • Slotzang: 802:1.4 ‘Door de wereld gaat een woord’
 • Zegen en amen 431b
 • Orgelspel: Fantasia à gusto Italiano – J.L. Krebs (1713-1780)