Dienst 22 oktober 2023

Geplaatst op 20 okt 2023

Liturgie zondag 22 oktober 2023 Hervormde gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Baas’
—————————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 149: 1 en 3 (‘Halleluja! Laat opgetogen’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Lied 935: alle drie verzen (‘Je hoeft niet bang te zijn’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië): na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’, Lied 367b

Glorialied: Lied 1010: alle vier verzen (‘Geef vrede, Heer, geef vrede’)

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen: 1e Schriftlezing: Jesaja 45: 1-7

Zingen: Lied 993: 1, 2, 3 en 4 (‘Samen op de aarde’)

2e Schriftlezing: Matteüs 22: 15-22

Zingen: Lied 912: alle zes verzen (‘Neem mijn leven, laat het, Heer’)

Verkondiging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 994: alle vier verzen (‘Voor hen die ons regeren’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 871: alle vier verzen (‘Jezus zal heersen waar de zon’)

Zegen,
A: ‘Amen’(gezongen)

Orgelspel