Dienst 22 november 2020

Geplaatst op 21 nov 2020

Liturgische kleur: wit
Voorganger: ds. Adrian Blom
Organist: Wynsen Faber
Fluitist: Marja van Heelsum- Faber
Thema: ‘Onze overledenen gedenken’

Deze dienst wordt live uitgezonden en gehouden met de nabestaanden van de overleden gemeenteleden en een zeer beperkt aantal gemeenteleden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 91A (‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’)

Bemoediging en groet:

Drempelgebed

Smeekgebed en Loflied (Kyrie en Gloria) samen gezongen:
Lied 949, alle vier de verzen (‘Nu leef ik nog, maar eenmaal komt mijn dood’)

Bijbellezing door de lector gelezen: Matteüs 5: 1 – 12

Zingen: Lied 731, alle drie de verzen (‘Vergeet niet hoe wij heten’)

Overweging: Thema: ‘Onze overledenen gedenken’

Muzikaal moment: ‘To a Wild Rose’ van McDowell

Zingen: Lied 807: 1, 2 en 5 (‘Een mens te zijn op aarde’)

Gedachtenis van hen die ons zijn voorgegaan

Muzikaal moment: ‘Nimrod’ uit Enigma Variations van Edward Elgar.

Zingen: Lied 730: 1 (‘Heer, herinner u de namen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Slotlied 608, alle drie de verzen (‘De steppe zal bloeien’)

Amen, amen, amen (gezongen door koorleden)

Muziek bij het uitgaan: ‘Albumblatt’ van Emil Kronke (fluit / orgel)