Dienst 22 januari 2023

Geplaatst op 20 jan 2023

Liturgie zondag 22 januari 2023

Voorganger: ds. E. Overeem, Leusden
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 2: 3 en 4

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 212

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Deuteronomium 8: 1 – 6 (NBV 21)

Zingen: Psalm 95: 3

2e Lezing: Lucas 4: 1 – 13 (NBV 21)

Zingen: Lied 539

Preek

Muzikaal moment

Zingen: Lied 527

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 723

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel