Dienst 21 november 2021

Geplaatst op 20 nov 2021

Liturgie zondag 21 november 2021 Laatste zondag kerkelijk jaar

Liturgische kleur: wit;
Voorganger: ds. Adrian Blom
Orgel/piano: Henk van Andel, Fluit: Marja van Heelsum – Faber.
Thema: ‘Eeuwig leven dichtbij’
———————————————————————————————————
Piano/Fluit: Sicilienne – G. Fauré

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 948 alle drie verzen (‘Als Gij er zijt’)

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Smeekgebed en Loflied (Kyrie en Gloria) samen gezongen:
Lied 949 alle vier verzen (‘Nu leef ik nog, maar eenmaal komt mijn dood’)

Bijbellezing: Johannes 10: 22 – 42

Zingen: Psalm 23b: 1, 3 en 5 (‘De Heer is mijn herder’)

Hierna gaan de zangers weer in de kerkzaal zitten

Overweging: Thema: ‘Eeuwig leven dichtbij’
Johannes 10:28 ‘Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan
en niemand zal ze uit mijn hand roven.’

1. Samen en verschillend in ons verdriet
2. Eeuwig leven is ons gegeven
3. Zowel ‘leven’ als ‘eeuwig’ zijn dichtbij en deel van ons alledaagse bestaan …. .

Muzikaal moment (orgel en fluit): Andante (uit sonate in e-kl.) – J.S. Bach

De zangers komen weer op het liturgisch centrum staan

Zingen: Psalm 91a: 1 (‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’)

Gedachtenis van hen die ons zijn voorgegaan

Muzikaal moment (orgel en fluit): Adagio (id.) – J.S. Bach

Inleidende woorden

Zingen: Lied 730: 1 (‘Heer, herinner u de namen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stilgebed
het Onze Vader-gebed gezongen (369b)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 608 alle drie verzen (‘De steppe zal bloeien’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
God is voor je om je de weg te wijzen
God is achter je om je in de rug te sterken
God is naast je als een goede vriend
God is om je heen als een beschermende mantel
de eeuwige God is in je als liefde en vrede

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Muziek bij het uitgaan (orgel en fluit): Berceuse – G. Fauré