Dienst 21 mei 2023

Geplaatst op 20 mei 2023

 • Orgelspel voor de dienst
 • Binnenkomst ambtsdragers
 • Welkom
 • Zingen Psalm 66: 3 en 5
 • Bemoediging en groet:
 • Zingen Psalm 66: 7
 • Inleiding op de dienst
 • Kyrie gebed besloten met lied 301k, I door voorganger, II door allen
 • Gloria lied 868: 1, 2 en 5  Lof zij de Heer
 • Gebed  van de zondag
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied 288 Goede morgen
 • Eerste lezing Jesaja 41; 17-20
 • Antwoordlied 659: 1-4  Kondigt het jubelend aan
 • Brieflezing 1 Petrus 3: 8-17
 • Zingen lied 973 Om voor elkaar te zijn
 • Aankondiging evangelielezing
 • Halleluja 338b
 • Evangelielezing Johannes 16: 16-22
 • Lofprijzing lied 338d Halleluja:  voorzang door voorganger a capella, herhalen allen met orgel, voorzang a capella, allen met orgel Halleluja (2x 2x)
 • Verkondiging
 • Zingen lied 611: 1, 2 en 3 Wij zullen leven Godzijdank
 • Tijdens naspel komen de kinderen terug uit de kindernevendienst
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader door allen gesproken.
 • Acclamatie bij de voorbede: 368f God van leven en licht, maak alles nieuw,  Halleluja.
 • Aankondiging van de collecte
 • Orgelspel, ophalen kinderen uit creche
 • Slotlied 657: Zolang wij ademhalen
 • Zegen beantwoord met gezongen Amen 431b .
 • Orgelspel