Dienst 21 mei 2020

Geplaatst op 20 mei 2020

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. L.J. Oosterom
Ouderling van dienst: De heer J. Visser
Bestemming collecte: De eerste collecte is bestemd voor de Kerk en de tweede voor Groot onderhoud (CvK)
Koster: Cockie Slagmolen-Morée

Hemelvaart. Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk vanuit de Ontmoetingskerk. De kerkdienst is online via deze website, kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon te BEKIJKEN en te beluisteren.

BEELDUITZENDING TERUGKIJKEN VIA KERKDIENST GEMIST

Aangepaste orde van dienst voor de eredienst op 21 mei 2020

Aanvang: 09.00 uur

Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk in de Ontmoetingskerk

 • Orgelspel over psalm 47
 • Welkom en korte inleiding op de dienst
 • Bemoediging en groet
 • Openingsgebed
 • Zang: 662:1.2.3 ‘Heer, komt in deze tijd uw heerschappij’
 • Lezing: Lukas 24:49-53
 • Zang: 667 ‘hij leeft, naar de hemel gevaren’
 • Verkondiging
 • Orgelspel: Preludium BWV 545
 • Gebeden, afgesloten met het gezongen onze vader: 1006
 • Uitleg over de collecte
 • Slotzang: 428 ‘Life so full I give to you’
 • Zegen en amen
 • Orgelspel over psalm 24