Dienst 21 maart 2021

Geplaatst op 19 mrt 2021

Orde van dienst herv. gemeente Sleeuwijk
5e zondag van de Veertigdagentijd 21 maart 2021
Voorganger: ds. E. de Waard, Doorwerth
Liturgische kleur: paars
Naam van de zondag: Judica: Doe mij recht (naar Psalm 43)
Veertigdagentijd project zondagsschool, thema: ‘Levensweg’
Paasproject van Kerk in Actie, thema: ‘Ik ben er voor jou’

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en live uitgezonden. Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel:
Fantasia in c-klein – J.S. Bach (1685-1759) (BWV 537)

De koorleden staan op het liturgisch centrum

Welkomstwoord door de ouderling van dienst:

Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 3, 4 en 5

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen:
Veertigdagentijd project met als thema ‘Levensweg’ door de leiding van de zondagsschool.

Gebed om ontferming

Zingen: Psalm 43: 1, 2 en 3

Inleiding

Orgelspel (kort):
Preludium in C – J.S. Bach (BWV 933)

1e Schriftlezing Exodus 20,1-17

Zingen: Lied 316: 1 en 4

2e Schriftlezing Johannes 12, 20-26

Muzikaal moment:
Koraalvoorspel ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ (lied 796) – J.S. Bach (BWV 639)

Een uitleg

De koorleden komen weer op het liturgisch centrum staan

Zingen: Lied 438: 1, 3 en 4

Bericht van overlijden

We zingen hierna Lied 416, alle 4 verzen.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied 767: 1, 2, 3 en 4

Zegen, gevolgd door gezongen Amen

Orgelspel:
Preludium in g-klein – J.S. Bach (BWV 535)