Dienst 21 januari 2024

Geplaatst op 19 jan 2024

Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de kerken met medewerking van gelegenheidskoor.

Voorganger: Ds. R.E. Stiemer te ’s Hertogenbosch

Organist: Marc Schippers

Muzikale medewerking: Oecumenische zanggroep onder leiding van Pieter Swart

Welkomstwoord

Openingsgebed –
V: We zijn vanmorgen samengekomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen

Openingswoord

Stilte –
A: Eer aan U, Vader,
V: want U openbaart uzelf in uw schepping en roept alle mensen op om in uw aanwezigheid te leven.
A: Glorie aan U, Christus Jezus,
V: want U geeft uzelf aan ieder van ons en nodigt ons uit hetzelfde te doen.
A: Glorie aan U, Heilige Geest,
V: want U brengt ons samen in liefde en eenheid.
A: Glorie aan U, God van liefde,
V: in wie we zijn geschapen, verlost en e?e?n gemaakt.
A: Amen

Lied 705

Gebed

Lied 985

Moment met de kinderen en kinderlied

Lezing: Genesis 18: 1-8

Antwoordpsalm 138, met als acclamatie Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord.
We sluiten af met:
A: Zoals het was in den beginne, nu en in eeuwigheid. Amen.

Lezing: Lucas 10: 25-37

Lied

Overdenking

Lied: Spiritus Jesu Christi en lied 568b

1 Korintiërs 13, in beurtspraak uitgesproken door de lectoren
We sluiten af met:
A: Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Lied 793

Gebeden, met als acclamatie Vervul ons met uw liefde, maak ons één in U.

Lied 369b

Informatie over de gebedsweek

Promotiefilmpje Beroepingswerk

Collectemoment

Slotgebed

Zending en zegen –
V: Laten we ……… en vernieuwd door de Heilige Geest.
A: Alles wat we samen kunnen doen, laten we dat doen!
V: Zo zegene u de barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest
A: Amen