Dienst 21 februari 2021

Geplaatst op 20 feb 2021

Orde van dienst herv. gemeente Sleeuwijk
1e zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2021

Voorganger: ds. E. de Waard, Doorwerth
Liturgische kleur: paars
Veertigdagentijd project, thema: ‘Levensweg door de woestijn’

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en wordt live uitgezonden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel:
Ricercare in C-kl van Joh. Pachelbel (1653-1706)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Vol van verwachting (Eva’s lied)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen:
Veertigdagentijd project met als thema ‘Levensweg” door de leiding van de zondagsschool.

Smeekgebed

Lied 763: 1 en 2

Inleiding

Orgelspel (kort)
Prelude in G-kl van Joh. Pachelbel

1e Schriftlezing: 1 Samuël 16, 14-16 en 23

Lied 807: 1, 2, 3 en 6

2e Schriftlezing: Lukas 14, 1-13

Een uitleg

Orgelspel
Fantasie in Es-gr van Joh. Pachelbel

Lied 538

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onzevader:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied 1010

Zegen

Orgelspel
Toccata in C-gr van Joh. Pachelbel