Dienst 2 januari 2022

Geplaatst op 30 dec 2021

Liturgie zondag 2 januari 2022 – Epifanie

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Geven en ontvangen met de vreemde wijzen’
———————————————————————————————————————-
Deze dienst wordt live uitgezonden, zonder bezoekers en met 4 zangers. Aanvang 10.00 uur.

Alle muziek uit: Suite du second ton pour le Magnificat – J.A. Guilain (ca. 1680 – ca. 1739)

Orgelspel: Prélude (voorspel)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 513 alle vier verzen (‘God heeft het eerste woord’)

Bemoediging en groet

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed

Loflied (Gloria): Lied 518:1 en 3 (‘Hoe helder staat de morgenster’)

Bijbellezing: Matteüs 2: 1 – 12

Zingen: Lied 520 alle zeven verzen (‘De wijzen’)

Overweging: Thema: ‘Geven en ontvangen met de vreemde wijzen’

1. Met het nieuwe jaar verschijnt het lichaam van Jezus Christus weer.
2. Voor Jezus is het begonnen met ontvangen.
3. In het lichaam van Christus is ‘ontvangen’ de basis.
4. Dichterbij God als we ons ‘geven en ontvangen’ beschouwen

Muzikaal moment: Tierce en taille (tertsregister in middenstem)

Zingen: Lied 476: 1 en 4 (‘Nu zijt wellekome’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 517: 1,3 en 4 (‘Christus, uit God geboren’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Dialogue (dialoog)