Dienst 19 september 2021

Geplaatst op 17 sep 2021

Liturgie zondag 19 september 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk
Viering van Schrift en Tafel.

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Drinken uit de Bron van levenslust’

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 7 (‘Evenals een moede hinde’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Drempelgebed als kyrie (smeekgebed)

Zingen: Gloria (Loflied): 655, alle vijf verzen (‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’)

Bijbellezing: Johannes 7: 32 – 39

Zingen: Lied 659:1, 4, 5 en 6 (‘Kondig het jubelend aan’)

Overweging: Thema: ‘Drinken uit de Bron van levenslust’
Johannes 7:37, 38 De woorden die Jezus in de tempel riep:
‘Laat wie dorst heeft, bij mij komen en drinken!’
“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft … .” …
1. De stroom van het levende water
2. De volgorde van ontvangen en geven
3. Op het Loofhuttenfeest herinnerd dat wij, als ontvangers, levenslust geven

Muzikaal moment

Zingen: Lied 382 alle drie verzen (‘O alle gij dorstigen, kom tot de stromen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 385 alle vier verzen (‘De tafel van samen, de tafel is gedekt’)

Tafelgebed

Zingen: Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Slotlied van Dankzegging: Lied 605: 1, 3 en 4 (‘De toekomst is al gaande’)

Zegen

Amen (gezongen)

Orgelspel