Dienst 19 maart 2023

Geplaatst op 17 mrt 2023

Liturgie Vierde zondag van de Veertigdagentijd, 19 maart 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema: ‘Open je ogen’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 146a: 1, 6 en 7 (‘Laat ons nu vrolijk zingen’)

Moment voor de kinderen

Veertigdagentijd project ‘Verander je mee?’

Thema 4e zondag Veertigdagentijd: ‘Open je ogen’

Projectlied

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië): Zingen Lied 463: 1, 6, 7 en 8 (‘Licht in onze ogen’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Johannes 9: 1-41

Zingen: Lied 459:1, 4, 6 en 7 (‘Ik breng een rechter aan het licht’)

Overweging. Thema: ‘Open je ogen’
Johannes 9:41 ‘Was u maar blind’, zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn.
Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 839:1, 3 en 4 (‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 909: alle drie verzen (‘Wat God doet, dat is welgedaan’)

Zegen,
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

A: Lied 872 ‘Masithi: Amen’ (gezongen)

Orgelspel