Dienst 19 februari 2023

Geplaatst op 17 feb 2023

Liturgie zondag 19 februari 2023 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema ‘Volmaakt’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 119: 1 en 2 (‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Smeekgebed (Kyrië)en Glorialied:
Lied 281: 1, 2 en 5 (iets van een kyrie) en 6, 9 en 10 (iets van een gloria)
(‘Wij zoeken hier uw aangezicht’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Matteüs 5: 33 – 48

Zingen: Lied 350: 1 en 6 (‘Het water van de grote vloed’)

Overweging. Thema ‘Volmaakt’
Matteüs 5:48 ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’
1. De hoge standaarden
2. Inspiratie van de Bergrede
3. Vertrouwen op God
4. Ruimte voor de liefde

Muzikaal moment

Zingen: Lied 864: 1 en 2 (‘Laat ons de Heer lofzingen’)

Bericht van overlijden van de heer Noorduijn

Zingen: Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed: Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 838: 1, 2 en 4 (‘O grote God die liefde zijt’)

Zegen,
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel