Dienst 19 december 2021

Geplaatst op 17 dec 2021

Liturgie 4e zondag van de Advent 19 december 2021

Voorganger: ds. A. Alblas, Oegstgeest
Liturgische kleur: paars
Adventsproject: ‘Het plakboek van Lucas’

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken 4e Adventskaars

Aanvangslied: Lied 42: 1 + 3

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Drempelgebed
Smeekgebed

Bijbellezingen: 1e Lezing: Jesaja 60: 1 – 5

Zingen: Lied 454: 1 + 2

2e Lezing: Lucas 1: 57 – 80

Zingen: Lied 158 b

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 158 a

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 489: 1 + 2

Zegen

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel