Dienst 18 oktober 2020

Geplaatst op 16 okt 2020

Voorganger: ds. L.J. Lamens, Gorinchem

Deze dienst wordt live uitgezonden en gehouden met een beperkt aantal gemeenteleden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 23c

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Glorialied: Lied 657: 1 en 4

Smeekgebed om de heilige Geest

Bijbellezing door de lector gelezen:

Mattheus 22: 1-14

Zingen: Lied 788

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 384: 1 – 6

Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onzevader-gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied: 994

Zegen

Amen, amen, amen (gezongen door koorleden)