Dienst 18 februari 2024

Geplaatst op 16 feb 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk
1e zondag van de Veertigdagentijd, 18 februari 2024

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema ‘Wat heb je nodig?’
———————————————————————————————————————————
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 91a:1 en 2 (‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’)

Moment voor de kinderen
Project Veertigdagentijd en Pasen: ‘Wat goed dat jij er bent’
Thema 1e zondag: ‘Wat heb je nodig?’

Kinderlied: Projectlied: ‘Veertig dagen duurt de reis’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië): Zingen Lied 547: alle zes verzen (‘Met de boom des levens’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Marcus 1: 9 – 15

Zingen: Lied 539: alle vijf verzen (‘Jezus, diep in de woestijn’)

Overweging. Thema ‘Wat heb je nodig?’
Marcus 1:12 ‘Meteen daarna dreef de Geest Jezus de woestijn in.’
1. De pittige louterende ervaring na de fijne bevestiging
2. De leegte van de woestijn als je niets en niemand meer hebt
3. Niet omwille van de voordelen, maar de verrijking door zin en betekenis te ervaren

Muzikaal moment

Zingen: Lied 538: alle vier verzen (‘Een mens te zijn op aarde’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed (gezongen) Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 321: 1, 2, 3, 4 en 7 (‘Niet als een storm, als een vloed’)

Zegen,
A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel