Dienst 18 december 2022

Geplaatst op 16 dec 2022

Liturgie 4e Adventszondag 18 december 2022

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema ‘Levenslicht: Wie ben jij’
———————————————————————————————————————————-

Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken 4e adventskaars en lezen gedichtje

Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 3 (‘Evenals een moede hinde’)

Moment voor de kinderen:
Adventsproject ‘Levenslicht: Wie ben jij?’

Projectlied

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Genesis 38: 1-19

Zingen: Lied 462: 1, 2 en 6 (‘Zal er ooit een dag van vrede’)

2e Lezing: Genesis 38: 20-30

Zingen: Lied 459: 1, 6 en 7 (‘Ik breng een rechter aan het licht’)

Overweging. Thema ‘Levenslicht: Wie ben jij’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 445: 1 en 4 (‘De nacht is haast ten einde’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Het ‘Onze Vader’ (oecumenische versie gesproken)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 444: alle vijf verzen (‘Nu daagt het in het oosten’)

Zegen: Lied 430 (‘Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige’)