Dienst 17 oktober 2021

Geplaatst op 15 okt 2021

Liturgie zondag 17 oktober 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. K. Holwerda, Amsterdam
Liturgische kleur: groen

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 209: alle 3 verzen

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Drempelgebed

Zingen: Smeekgebed: Lied 281: 1, 2 en 3
en
Glorialied: Lied 281: 6, 7 en 8

Bijbellezingen: De 1e lezing is naar Jesaja, hoofdstuk 59 t/m 60,
een bewerkte versie van Huib Oosterhuis: ‘Wachten op licht’

Zingen: Psalm 130: 3

De 2e lezing is uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 10, de verzen 46 t/m 52,
uit een vertaling van ds. Holwerda (bijgevoegd apart blad)

Zingen: Lied 803: 1

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 534, alle 4 verzen

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4

Zegen

Zingen: Amen

Orgelspel