Dienst 17 juli 2022

Geplaatst op 15 jul 2022

 

Kijk deze dienst terug

 

Orgelspel
Welkom
Lied 100
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 800: 1 en 2
Gebed
Moment met de kinderen en kinderlied
Luisterlied
Lezing: Lucas 10: 38-42
Lied 903: 1 en 2
Overweging ‘Heb je even?’
Muzikaal moment
Lied 789
Gebeden, afgesloten met lied 369b
Aankondiging collecten
Lied 871
Zegen met gezongen amen
Orgelspel