Dienst 17 december 2023 (Evensong 17 uur)

Geplaatst op 14 dec 2023

Liturgie Evensong 17-12-2023, 17.00 uur Hervormde Kerk Sleeuwijk
Projectkoor Kerkmuziek o.l.v. Henk van Andel
Organist: Arie de Bruijn
Liturg: Marianne Bouman-Stoop en Gijsbert van der Beek
________________________________________

VOORBEREIDING:

Klokgelui

Stilte

Koorgebed: O Lord, give thy Holy Spirit    Thomas Tallis (1505-1585)

Welkom en introductie

DREMPELGEBED

Samenzang: Lied 462
Koor: vers 1, 3 en 5
Allen: vers 2, 4,en 6

Koor: Preces    Geke Bruining-Visser (1966)

PSALMGEBED
Koor: Psalm 126    Joseph Barnby (1838 – 1896)

DE SCHRIFT
1e Lezing: Jesaja 2: 1 – 5

Koor: Magnificat (Lofzang van Maria, Lucas 1: 46-55)    Charles Wood (1866-1926)

2e Lezing: Jesaja 35: 1 -10

Koor: Nunc Dimittis (Lofzang van Simeon, Lucas 2:29-32)    Charles Wood

Meditatie

Moment van inkeer en verstilling

Samenzang: Lied 126b

GEBEDEN
Koor: The Responses    Geke Bruining-Visser

Gebed van de dag, gebed om vrede, avondgebed

ANTHEM
Koor: Veni, veni Emmanuel    Zoltán Kodály (1882-1967)

Samenzang: Lied 447
Koor: vers 1
Allen: vers 2 en 3

ZEGENBEDE

Orgelspel: O wijsheid, daal als vruchtbare taal (Lied 466)    Albert de Klerk (1917-1998)