Dienst 16 mei 2021

Geplaatst op 14 mei 2021

Orde voor de gezamenlijke dienst op zondag 16 mei 2021
vanuit de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk

Bekijk de kerkdienst van 16 mei 2021

Orgelspel over Psalm 27

Welkom

Lied 27:1.4

Bemoediging en groet

Lied 27:7

Gebed

Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’

Moment KND en lied “Lees je Bijbel, bid elke dag”

Lezing: Johannes 17:14-26

Lied: GvL 498 “Mogen allen één zijn”

Verkondiging

Aria “Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ” uit BWV 6 van J.S. Bach

Gedachtenis van Bart Vos, afgesloten met lied 416:3

Gebeden afgesloten met het gezongen Onze Vader: 369b

Aankondiging collecte

Lied 974:1.2.5 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven”

Zegen en gezongen amen 431b

Orgelspel