Dienst 16 juli 2023

Geplaatst op 14 jul 2023

 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Lied 975: 1, 2 en 3
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Gebed, acclamatie lied 367b
 • Lied 150a
 • Gebed
 • Moment met de kinderen en kinderlied lied 181
 • Lezing: Matteüs 13: 1-23
 • Lied 818
 • Overweging ‘Groei’
 • Muzikaal moment
 • Lied 827
 • Gebeden
 • Aankondiging collecten
 • Lied 993 (1, 3 en 5: vrouwen; 2, 4 en 6: mannen; 7: allen)
 • Zegen met gezongen amen
 • Orgelspel