Dienst 16 augustus 2020

Geplaatst op 15 aug 2020

Voorganger: Ds. A.H. Blom

Organist: Anje de Kuiper

Ouderling van dienst: De heer B. Verhoeven

Bestemming collecte: De eerste collecte is bestemd voor de KERK en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD.

Koster: Willem van Driel

Korte informatie: Gezamenlijke dienst met Hervormd Sleeuwijk vanuit de Ontmoetingskerk. De kerkdienst is uitsluitend ONLINE te bekijken en te beluisteren. Het thema van de dienst is “Allen”.
Datum/tijd: zondag, 16 augustus, 2020 – 10:00

Klik op deze link om de dienst van 16 augustus te bekijken

Orde van dienst

gezamenlijke kerkdienst met de ontmoetingskerk Sleeuwijk

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. A.H. Blom

 • Piano – / Orgelspel
 • Welkomstwoord
 • Lied 150: 1 en 2 ‘Loof God, loof Hem overal’
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet

  Onze hulp is in de Naam van de ENE God die onze ruimte voor ons allen is.

  Genade zij u, en vrede, van de Levende, die is, en die was, en die komt, nu en altijd. Amen.
 • Kyriegebed (gezongen): lied 995 allebei verzen ‘O Vader, trek het lot U aan’
 • Gloria (gezongen): Lied 863: vers 1 en 6 ‘Nu laat ons God de Here’
 • Gebed bij de opening van de schriften
 • Kinderlied: ‘Komt laat ons zingen vandaag’
 • Lezing: Matteüs 15: 21-28
 • Lied 923 ‘Wil je wel geloven’
 • Overweging: Thema: ‘Allen’
 • Muzikaal moment
 • Lied 860: 1, 3 en 4
 • Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed hardop uitgesproken: (oecumenische versie)Onze Vader die in de hemel zijt,
  Uw naam worde geheiligd.
  Uw koninkrijk kome.
  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood.
  En vergeef ons onze schulden
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
  En leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van de boze.
  Want van U is het koninkrijk
  en de kracht en de heerlijkheid
  in eeuwigheid.
  Amen.
 • Collecte
 • Lied 880: 1, 3 en 4 ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’
 • Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:De zegen van God
  van de vader, de zoon, en de heilige geest,
  van de God van Sara en Abraham
  van de zoon geboren uit Maria
  van de Geest die ons lief heeft als een moeder haar kinderen.
  Zij en blijve met ons allen.
 • Lied 431b ‘Amen’
 • Piano – / Orgelspel