Dienst 15 november 2020

Geplaatst op 13 nov 2020

Voorganger: ds. Els Visser, Alblasserdam
Liturgische kleur: groen

Deze dienst wordt live uitgezonden en gehouden met een beperkt aantal gemeenteleden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel:

Binnenkomst diaken, ouderling van dienst en predikant

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 275: 1, 3 en 4

Bemoediging en groet:

Drempelgebed

Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3 (‘Jezus roept hier mensen samen’)

Smeekgebed

Zingen: Glorialied 868: 1 en 2 (‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’)

Bijbellezingen door de lector gelezen:
1e Lezing: Deuteronomium 31: 22, 23, 30 en Deuteronomium 32: 1-7, 11-15 en 44-47

Zingen: lied bij Deuteronomium 31 (melodie Lied 215)

2e Lezing: Mattheüs 5: 17 – 19

Zingen: Psalm 119: 15 en 17

Overweging

Muzikaal moment

De koorleden komen weer op het liturgische centrum staan

Zingen: Lied 910: 1 en 2 (‘Soms groet een licht van vreugde’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed: hardop uitgesproken door koor:

Mededelingen door de ouderling van dienst: Zie bijgevoegd blad

Zingen: Slotlied 425 (‘Vervuld van uw zegen’)

Zegen
Amen, amen, amen