Dienst 15 mei 2022

Geplaatst op 13 mei 2022

Liturgie zondag 15 mei 2022

Voorganger: Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Duo, Trio – L. N. Clérambault 1676-1749

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 975:1, 3 en 4 (‘Jezus roept hier mensen samen’)

Moment voor de kinderen (door ds. Adrian Blom)

Kinderlied: Evangelische Liedbundel 422:1 en 4 (‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’)

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied Psalm 33:1, 2 en 8 (‘Kom met zang en roer de snaren’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Johannes 13: 31 – 35

Zingen Lied 791:1, 2, 3 en 6 (‘Liefde eenmaal uitgesproken’)

2e Lezing: 1 Korintiërs 13:1 – 13

Zingen Lied 974:1, 2 en 5 (‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’)

Overweging
Johannes 13:35 ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
1. Het fysieke levende lijf van de liefde van God
2. Onze krachtige bron om gerechtigheid en gelijkheid en liefde te bevorderen
3. Echte duurzame liefde vraagt moed en dapperheid.

Muzikaal moment: Récit de Nasard – id.

Zingen Lied 839: alle vier verzen (‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied Lied 838: alle vier verzen ‘O grote God die liefde zijt’

Zegen, gaan we met de zegen van God.
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Caprice – id.