Dienst 15 januari 2023 – Oecumenische viering in Ontmoetingskerk

Geplaatst op 14 jan 2023

Voorganger:  Mw. dr. C.S. van Andel uit Houten
Organist: Niels de Klerk
Ouderling van dienst: Mevrouw H. van Wijk
Kindernevendienst: Groep 1-2 in zaal 3, Groep 3-5 in zaal 2, Groep 6-8 in de Skybox
Korte informatie:  Oecumenische dienst. Gezamenlijke dienst in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de kerken m.m.v. gelegenheidskoor.
Datum/tijd: zondag, 15 januari, 2023 – 10:00

Orde van Dienst

 • Orgelspel
 • Lied 217: 1, 2, 3, 4 en 5
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Schuldbelijdenis en woord van vergeving in beurtspraak
 • Gebed
 • Moment met de kinderen
 • Lied 883
 • Lezing: Efeziërs 2: 13-22
 • Lied 873 (NL) 1e keer koor, 2e en 3e keer allen, 4e keer koor
 • Lezing: Matteüs 25: 31-40
 • Lied 1007: 1, 2 en 3: koor, 4: allen, 5: koor, 6 en 7: allen
 • Verkondiging. Thema: Doe goed zoek recht
 • Lied 887: 1, 2 en 3
 • Nagedachtenis mevr. Van Wijgerden-Klap
 • Lied 139: 1
 • Lied 973: 1, 2 en 3: koor, 4: allen
 • Gebeden met acclamatie lied 368c
 • Lied 369b
 • Collecte
 • Lied 150a: 1, 2, 3 en 4
 • Zending en zegen
 • Lied 431b
 • Orgelspel